NOVA POLKA: DAN Z NAPAKO

Po krajšem ustvarjalnem predahu, smo posneli novo skladbo. Polka z naslovom Dan z napako je delo Andreja Raka, Fanike Požek in Igorja Podpečana. S to pesmijo vam sporočamo, da je življenje, kljub kriznim časom lahko zelo lepo ...

Prijetno poslušanje!